Certifierad kvalitet

Det är viktigt att hårförlängningsmaterialet från din frisör är av hög kvalitet och etiskt hållbart.

Hållbar utveckling

Den grundläggande förutsättningen för hållbar utveckling är bibehållandet av biologisk mångfald och ekosystemfunktionalitet, och den långsiktiga anpassningen av mänskliga ekonomiska och materiella aktiviteter till naturens hållbarhet.

Simply Natural®-produkter har beviljats ett generellt preferenssystem (GSP) av Europeiska unionen. Detta intyg kan endast erhållas av ett företag som kan visa att dess produkter förbättrar den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländerna. GSP-programmet syftar särskilt till att minska fattigdomen, främja hållbar utveckling och gott styre och bekämpa korruption i utvecklingsländer. Det framgångsrika programmet har uppnått bra resultat och har förnyats flera gånger.

Kvalitetscertifikatet

Att producera med hög och jämn kvalitet på lång sikt är lönsammare än att producera dålig och ojämn kvalitet. Högkvalitativa processer är mer effektiva: mindre avfall, färre reparationer, lägre personalomsättning tack vare förbättrad arbetsmiljö. Således förbättrar god kvalitetshantering lönsamheten.

Simply Natural® har fått ISO 9001 – 2008 kvalitetscertifikat, så du kan vara säker på att kvaliteten på vårt material uppfyller dina behov och förväntningar.

Läs mer om GPS-certifikatet:
http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences

Sedan 2006

Balance Consulting har belönat Veijo Kinnunen Oy, ett företag som har tillverkat och marknadsfört Simply Natural® sedan 2006, varje år med hög kreditrating. Veijo Kinnunen Oy listades år 2015 av Kauppalehti som långsiktig förvaltare. Dessa företag har vuxit och gjort bra resultat i över 10 år med god ekonomisk grund.

Mer information www.kauppalehti.fi/menestyjat.